Arna fhorbairt i mí na Nollag 2020 ag ionadaithe Ó JCT, PDST agus PPLI

Is ionadaithe ón tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (JCT), an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) agus Teangacha Iar-bhunscoile (PPLI) a d’fhorbair Digi Tech do Theangacha le linn na bliana acadúla 2020/2021 chun cabhrú le múinteoirí teanga agus le ranna teanga teicneolaíochtaí digiteacha agus uirlisí digiteacha a thabhairt isteach agus a leabú ina gcuid teagaisc chun cabhrú le rannpháirtíocht ghníomhach na scoláirí agus le foghlaim ghníomhach.

In Languages Connect, Straitéis na hÉireann um Theangacha Iasachta san Oideachas (2017-2026), aithnítear go bhfuil úsáid uirlisí digiteacha (gníomh 1.C.1) ina cuid lárnach de theagasc teanga chun ligean do mhúinteoirí agus dá gcuid scoláirí dul i ngleic le teanga bharántúil.

Tríd an Lárionad Eorpach do Nuatheangacha cuirtear úsáid uirlisí digiteacha chun cinn sa seomra ranga NTI freisin chun cur le rannpháirtíocht ghníomhach san fhoghlaim agus í a chaomhnú.

An bhfuil roinnt ceisteanna nó moltaí agat?

… nó ar mhaith leat tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi ar féidir leat an uirlis seo a úsáid, ansin déan teagmháil linn.

DÉAN TEAGMHÁIL LINN