Conas a Oibríonn Digi Tech do Theangacha

Nuair atá tú réidh le tosú, cliceáil ar an gcnaipe TOSAIGH thíos.

Tabharfar roinnt ráitis chleachtais duit ina ndéanfar cur síos ar úsáid éifeachtach (É) agus an-éifeachtach (AÉ) a bhaineann scoláirí agus múinteoirí as an ngné ‘Teagasc agus Foghlaim’ den Chreat Foghlama Digití. Tagann siad seo faoi cheithre réimse:

Réimse 1: Torthaí foghlaimeoir teanga
Réimse 2: Eispéiris foghlaimeoir teanga
Réimse 3: Cleachtas aonair múinteoirí
Réimse 4: Comhchleachtas múinteoirí

Tugtar cuireadh duit do chleachtas reatha a mheas ar scála 1-5:

Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh. (1) Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh. (2) Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh. (3) Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí. (4) Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh. (5)

Sainmhínítear roinnt téarmaí tuilleadh chun cabhrú le do mheasúnú a chur i gcrích. Dathaítear na téarmaí seo corcra ar chúlra liath éadrom. Nuair a choinníonn tú an luchóg os cionn téarma gheobhaidh tú sainmhíniú agus míniúchán air.

Ar aon ráiteas ar leith, más é do fhreagra ‘Is mise a threoraíonn daoine eile anseo,’ nó ‘Bím ag forbairt cuir chuige nua,’ ansin osclóidh ráiteas ar chleachtas an-éifeachtach amach. Tugtar cuireadh duit freisin do chleachtas a mheas anseo.

Tar éis duit do chleachtas a mheas, bronnfar do Phróifíl Spikey ort. Is léiriú amhairc é seo ar do chleachtas bunaithe ar an scála. Tabharfar tacaí spriocdhírithe molta duit freisin bunaithe ar do chuid riachtanas.

Is féidir leat d’fhéinmheasúnú a shábháil nó a phriontáil mar chomhad PDF ar mhaithe le héascaíocht chun ligean duit tagairt a dhéanamh dó aon uair a roghnaíonn tú. Féadfaidh tú ag am ar bith an féinmheasúnú a athdhéanamh le monatóireacht a dhéanamh ar do chuid feabhsuithe.

TOSAIGH

Mol acmhainn nó uirlis

Má úsáideann tú uirlis dhigiteach nó teicneolaíocht ar leith i do sheomra ranga teangacha, a raibh tionchar dearfach aige ar fhoghlaim agus ar thorthaí na mac léinn, ba mhaith linn cloisteáil uait. Cliceáil ar an gcnaipe ‘acmhainn molta’ anseo chun ríomhphost a chur chugainn.

ACMHAINN MOLTA